on Nov 5th, 2007

Sveiki!

Apsilankėte MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Matematinio modeliavimo katedros lektorės Rimos Kriauzienės asmeninėje svetainėje.